Kantig fetknopp

Sedum sexangulare L.

Vetenskapliga synonym: S. acre L. ssp. sexangulare (L.) Cajander, S. boloniense Loisel., S. mite Gilib.
Svenska synonym: kantknopp

Kantbergknapp Seksradet Stenurt Särmämaksaruoho Tasteless Stonecrop Milder Mauerpfeffer

Kantig fetknopp Beskrivning. Kantig fetknopp är en flerårig, mattbildande ört som kan bli upp till en decimeter hög. Blomstjälkarna är upprätta till uppstigande, de vegetativa skotten är kortare och mer kompakta än de blommande. Bladen är små, avlånga och trinda, och sitter ordnade i sex, ofta något spiralvridna rader som är tydligast på de icke blommande skotten. Kantig fetknopp blommar i juli-augusti med gula blommor som sitter i glesa samlingar i stjälktoppen. Kronbladen är omkring sex millimeter långa.
Kantig fetknopp Kantig fetknopp liknar gul fetknopp (S. acre), men den senare har triangulära blad som inte är ordnade i tydliga rader. Bladen hos gul fetknopp har dessutom en skarp smak medan de hos kantig fetknopp inte har någon utpräglad smak. Arten liten fetknopp (S. annuum) är ettårig och har korta kronblad som bara är tre till fyra millimeter långa.

Kantig fetknopp

Utbredning. Kantig fetknopp förekommer sparsamt från Skåne till Gästrikland, den växer på kalkhaltig mark, på torrbackar, berg och alvar. Arten påträffas också i kulturpåverkade miljöer som åkerholmar och naturbetesmarker. Första fynduppgift publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sexangulare betyder sexkantig och syftar på de ofta kantiga skotten.

Familj: Crassulaceae
Släkte: Sedum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sedum/sedusex.html
Senaste uppdatering: 18 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg