Lydisk fetknopp

Sedum lydium Boiss.

Mos-Stenurt Lyydianmaksaruoho Least Stonecrop

Lydisk fetknopp Beskrivning. Lydisk fetknopp är en lågväxt, flerårig, mattbildande ört. Stjälkarna är nedliggande och rotslående med korta uppstigande skott som kan bli omkring en decimeter höga, de flesta skott är vegetativa, endast ett fåtal är blombärande. Skotten har tätt sittande cylindriska blad som ofta är tydligt rödanlupna. Lydisk fetknopp Lydisk fetknopp blommar i juni-juli med vita till rödlätta blommor som sitter i en liten tät, mångblommig kvast. Blommorna är femtaliga och kronbladen är upp till fyra millimeter långa, spetsiga och vita med röd mittnerv.
Lydisk fetknopp karaktäriseras av sitt mattbildande växtsätt, sina vita blommor och smala tättsittande, rödanlupna blad.

Lydisk fetknopp, fruktkapslar Utbredning. Lydisk fetknopp är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad på berghällar och annan stenig mark. Arten hör ursprungligen hemma i Turkiet.

Lydisk fetknopp Användning. Lydisk fetknopp odlas ibland som stenpartiväxt.

Etymologi. Artnamnet lydium kommer av latinets Lydia, vilket är ett område i västra Turkiet, och betyder 'från Lydien'.

Familj: Crassulaceae
Släkte: Sedum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sedum/sedulyd.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg