Sibiriskt fetblad

Sedum hybridum L.

Svenska synonym: vinterfetblad

Sibirbergknapp Sibirisk Stenurt Mongolianmaksaruoho

Sibiriskt fetblad Beskrivning. Sibiriskt fetblad är en flerårig ört som är mattbildande med övervintrande sterila skott. Stjälkarna är nedliggande till uppstigande, upp till drygt två decimeter höga, och har strödda blad. Bladen är två till tre centimeter långa, platta, vanligen omvänt äggrunda, och trubbigt sågade i övre delen. Sibiriskt fetblad blommar juli-augusti med gula blommor som sitter i en ganska gles toppställd samling. Kronbladen är omkring åtta millimeter långa.
Sibiriskt fetblad Arten gyllenfetblad (S. aizoon) har också platta trubbsågade blad och gula blommor, men skiljs genom upprätta stjälkar, tätare blomställning, samt vanligen längre och mer långsmala blad. Sibiriskt fetblad påminner i växtsätt och blad mest om kaukasiskt fetblad (S. spurium), men den senare har rosa blommor.

Sibiriskt fetblad Utbredning. Sibiriskt fetblad är en odlad art som kan påträffas förvildad i södra och mellersta Sverige. Arten hör ursprungligen hemma i Ural. Första fynduppgift som förvildad publicerades år 1901 (Hylander 1971).

Användning. Sibiriskt fetblad odlas som stenpartiväxt.

Etymologi. Artnamnet hybridum betyder hybrid, mellanform.

Familj: Crassulaceae
Släkte: Sedum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sedum/seduhyb.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg