Engelsk fetknopp

Sedum anglicum Huds.

Svenska synonym: bohusfetknopp, strandknopp

Kystbergknapp Engelsk Stenurt English Stonecrop

Engelsk fetknopp Beskrivning. Engelsk fetknopp är en lågväxt, flerårig ört som kan bli knappt en decimeter hög och som växer i bestånd. Stjälkarna är krypande eller uppstigande och bladen är små, äggformade och något plattade, blågröna och ofta mer eller mindre rödanlupna. Engelsk fetknopp blommar i juni-juli och blommorna sitter i glesa samlingar i toppen av stjälken. Foderbladen är fria vid basen och de spetsiga kronbladen är vita eller något rödlätta. Baljkapslarna är uppåtriktade.
Engelsk fetknopp Engelsk fetknopp liknar mest vit fetknopp (S. album), den senare skiljer sig genom långsmala blad och mindre, mer talrika blommor med trubbiga kronblad. Vegetativt är engelsk fetknopp lik den gulblommiga arten gul fetknopp (S. acre), men den senare har rent gröna blad med besk smak, samt utåtriktade baljkapslar.

Utbredning. Engelsk fetknopp är sällsynt och förekommer endast i Bohuslän, Västergötland och norra Halland. Den växer på berghällar och klippor vid havet. Första fynduppgift är från Styrsö i Bohuslän och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet anglicum kommer av latinets Anglia (England) och betyder engelsk.

Familj: Crassulaceae
Släkte: Sedum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sedum/seduang.html
Senaste uppdatering: 11 juni 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg