Cirkelfetblad

Sedum anacampseros L.

Knebergknapp Rundbladet Stenurt Love-restoring Stonecrop

Beskrivning. Cirkelfetblad är en kal, flerårig ört med nedliggande sterila skott och uppstigande blombärande stjälkar som kan bli drygt två decimeter höga. Bladen sitter strödda, de är oskaftade, platta och elliptiska till äggrunda med helbräddad kant och har en blekt blågrön färg. Cirkelfetblad blommar i juli-augusti med rosa blommor som sitter i en tät flocklik toppställd samling. Blommorna har vanligen fem kronblad som är omkring fyra millimeter långa.
Cirkelfetblad kan knappast förväxlas med andra arter, den känns igen på de rosa blommorna och de helbräddade, platta och något avlånga bladen.

Utbredning. Cirkelfetblad är en odlad art som kan påträffas tillfälligt förvildad. Arten hör ursprungligen hemma i södra Europa. Första fynduppgift. Arten uppges som odlad redan under 1700-talet (Hoffberg 1792).

Användning. Cirkelfetblad odlas ibland i stenpartier. Enligt Hoffberg (1792) åts bladen förr blandade med sallat (Lactuca sativa).

Etymologi. Artnamnet anacampseros kommer av grekiskans anakampto (omvända) och eros (kärlek).

Familj: Crassulaceae
Släkte: Sedum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Örtbladen ätas bland Lacktuk til sallat: kyla och motstå skjörbjugg."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sedum/seduana.html
Senaste uppdatering: 12 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg