Vit fetknopp

Sedum album L.

Svenska synonym: hällknopp

Kvitbergknapp Hvid Stenurt Valkomaksaruoho White Stonecrop Weißer Mauerpfeffer

Vit fetknopp

Beskrivning. Vit fetknopp är en liten och kal, flerårig ört som kan bli nästan två decimeter hög. Stjälkarna är krypande och rotslående, men de blombärande skotten är upprätta. Bladen är trinda, korvformade, ofta rödaktiga, och sitter ganska glest strödda på stjälkarna. Vit fetknopp blommar från juni till augusti med vita eller rödlätta blommor som sitter i ganska fåblommiga kvastar. Kronbladen är trubbiga.
Vit fetknopp kan förväxlas med fyra andra arter som har mer eller mindre trinda blad och vita eller rödlätta blommor. Arterna engelsk fetknopp (S. anglicum) och lydisk fetknopp (S. lydium) skiljs bland annat genom spetsiga kronblad och de två arterna klibbig fetknopp (S. villosum) och blek fetknopp (S. hispanicum) är båda vanligen körtelhåriga.

Vit fetknopp

Utbredning. Vit fetknopp förekommer ganska allmänt i mellersta delarna av Sverige, på Öland och Gotland är den vanlig. I sydligaste delarna av landet är den sällsynt och i Norrland saknas den helt. Arten är kalkgynnad och växer som gul fetknopp (S. acre) på torra berghällar och sandiga eller grusiga marker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet album betyder vit och syftar på blommornas färg.

Familj: Crassulaceae
Släkte: Sedum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hällknoppen bibehåller under hela sommaren den starka rodnad, bladen isynnerhet under vintern antagit, och den kommer härigenom att mäktigt inverka på växttäckets utseende på de ställen der den bosatt sig. Vanligen ser man den i breda tuvor täcka klipporna eller rota sig i bara sanden, hemtande nästan endast ur luften sin behöfliga näring. Stundom blir hela örtståndet rödt, hvilket mot de hvita blommorna tager sig särdeles väl ut."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sedum/sedualb.html
Senaste uppdatering: 19 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg