Gul fetknopp

Sedum acre L.

Svenska synonym: bitterknopp, munkpeppar

Bitterbergknapp Bidende Stenurt Keltamaksaruoho Helluhnoðri Biting Stonecrop Scharfer Mauerpfeffer

Gul fetknopp Beskrivning. Gul fetknopp är en lågväxt, flerårig ört som kan bli upp till en decimeter hög. Skotten är oftast ljusgröna men kan i soliga lägen bli brun- eller rödanlupna. Bladen är köttiga och triangulära och sitter tryckta mot stjälken. Gul fetknopp blommar i juni-juli med klargula blommor som sitter i glesa kvastar. Kronbladen är sex till åtta millimeter långa. Efter blomningen torkar stjälkarna.
Gul fetknopp Gul fetknopp kan förväxlas med kantig fetknopp (S. sexangulare), men den senare har genom smalt korvformiga blad som sitter regelbundet ordnade i sex, ofta något spiralvridna, längsrader. Arten liten fetknopp (S. annuum) är ettårig och har korta kronblad som bara är tre till fyra millimeter långa.

Gul fetknopp Utbredning. Gul fetknopp är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer sällsynt ända upp till Lule Lappmark. Den föredrar öppna soliga platser, som torra berghällar och sandiga eller grusiga marker och förekommer även i yttre skärgården. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Gul fetknopp Användning. Gul fetknopp användes i äldre tid som ett medel mot skörbjugg och frossa, samt till att läka sår.

Etymologi. Artnamnet acre kommer av latinets acris (bitter) och syftar på växtens beska smak. Nyman (1868) kallar arten bitterknopp och skriver att "Bitterknoppen, - den vanligaste Fetknoppen, - är, såsom namnet antyder, utmärkt genom sin pepparartade skärpa, hvadan dess gamla namn Munkpeppar".

Familj: Crassulaceae
Släkte: Sedum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ymnig och utmärkt sällskaplig, kläder Bitterknoppen helst torra berg och kala backar, gamla murar, torftak o.d. med sina täta, vackra tuvor, icke sällan bredvid Hällknoppen, mot hvars rödaktiga blad och hvita blomknippen dess gula blommor särdeles bryta sig. Då dessa visa sig, kan man anse sommaren vara kommen."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sedum/seduacr.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg