Bestämningsnyckel

Crassulaceae - Fetbladsväxter

1. Mycket liten, vanligen vattenlevande ört. Blommor oskaftade i bladvecken. Ståndare fyra.
---fyrlingar (Crassula) - 1 art: fyrling (C. aquatica)
1. Ej vattenlevande ört. Blommor ej oskaftade i bladvecken. Ståndare minst åtta.
---2

2. Blad samlade i basal löklik rosett. Blomstjälk utgår från bladrosetten.
---3
2. Blad ej samlade i basal löklik rosett.
---4

3. Kronblad omkring tolv, stjärnformigt utbredda, rosa till purpurröda.
---taklökar (Sempervivum) - 1 art: taklök (S. tectorum)
3. Kronblad vanligen sex, uppåtriktade, ljusgula.
---hammarbytaklökar (Jovibarba) - 1 art: hammarbytaklök (J. globifera)

4. Blommor enkönade, vanligen fyrtaliga. Kronblad gula.
---rosenrötter (Rhodiola) - 1 art: rosenrot (R. rosea)
4. Blommor tvåkönade, vanligen femtaliga. Kronblad gula, vita eller rosa.
---fetblad (Sedum) - 17 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg