Crassula L.

Fyrlingar

Beskrivning. Mycket små, ettåriga, ofta vattenlevande örter. Stjälk trind, sparsamt grenig. Blad motsatta, syllika, trinda. Blommor tvåkönade, små, oskaftade i bladvecken. Foderblad fyra, upp till en millimeter långa. Kronblad fyra, vita, drygt en millimeter långa. Ståndare fyra. Frukt av fyra baljkapslar.
Kromosomtal: 2n=42.

Övrigt. Fyrlingarna liknar inte de andra släktena i familjen fetbladsväxter (Crassulaceae), utan påminner mer om de små vattenlevande örterna i familjerna lånkeväxter (Callitrichaceae) och slamkrypeväxter (Elatinaceae).

Etymologi. Släktnamnet Crassula kommer av latinets crassus (tjock) och syftar på de köttiga bladen.

Släktet har omkring 200 arter med mycket varierande utseende, i Sverige är det endast representerat av arten fyrling (C. aquatica).

Familj: Crassulaceae

Art:
fyrling (C. aquatica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/crass/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg