Fyrling

Crassula aquatica (L.) Schönland

Vetenskapliga synonym: Bulliarda aquatica (L.) DC., Tillaea aquatica L.

Firling Korsarve Paunikko, Punapaunikko Vatnsögn Pygmyweed Wasser-Dickblatt

Bestånd av fyrling Beskrivning. Fyrling är en mycket liten, ettårig, vattenlevande ört med ogrenade eller sparsamt greniga stjälkar som oftast inte blir mer än en eller två centimeter höga. På land blir den vanligen ännu mindre, ibland bara fem millimeter hög och ofta rödaktig. Bladen är motsatta, syllika och köttiga. Fyrling blommar under sensommaren och hösten, från juli till september. Blommorna sitter oskaftade i bladvecken och är mycket Fyrling små och oansenliga, de har fyra vita kronblad och fyra ståndare. Frukten består av fyra baljkapslar.
Fyrling är en av våra minsta blomväxter och liknar mest lånkar (Callitriche) eller slamkrypor (Elatine), men dessa har platta blad och andra typer av frukter.

Fyrling

Utbredning. Fyrling förekommer sparsamt till sällsynt i nästan hela landet på fuktig slam- eller dyjord som tidvis står under vatten, främst i hällkar och vattengropar men även på sjö- och åstränder. Arten är vanligen mycket svår att upptäcka, men förekommer Fyrling ofta i stort antal på sina växtplatser. Den växer ofta i sällskap med arter som rödlånke (Lythrum portula) och ävjebrodd (Limosella aquatica). Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet aquatica kommer av latinets aqua (vatten) och betyder 'växer i vatten'.

Familj: Crassulaceae
Släkte: Crassula

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En liten osynlig och årig wäxt, som finnes på sådane ställen i öfre delen af Riket, hwar watten wissa årstider stadnar, och af hwilken man ingen nytta känner."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/crass/crasaqu.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg