Corylaceae

Hasselväxter

Beskrivning. Lövfällande träd eller buskar. Unga grenar sparsamt håriga eller rikligt glandelhåriga. Blad strödda, enkla, ovala med rundad till hjärtlik bladbas, kant dubbelsågad. Blommor enkönade, sambyggare. Hanhängen långa cylindriska, hanblommor ensamma i vecket av hängefjällen, förblad två eller saknas, hylleblad saknas. Ståndare fyra till tolv, kluvna, ståndarknappar håriga i spetsen. Honblommor i hängen eller inneslutna i knoppar, vindpollinerade, parvisa, hylle obetydligt. Stift två. Fruktämne undersittande. Frukt en nöt, mer eller mindre omgiven av svepet. Svepe ensidigt, bladlikt och treflikigt, eller nertill omslutande och köttigt och upptill bladlikt. Blommar vid eller före lövsprickningen.

Övrigt. Hasselväxterna inkluderas ofta i familjen björkväxter (Betulaceae).

I Sverige förekommer de två släktena avenbokar (Carpinus) och hasslar (Corylus), med de två arterna avenbok (Carpinus betulus) och hassel (Corylus avellana).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Carpinus - avenbokar
Corylus - hasslar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/coryla/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg