Bestämningsnyckel

Corylaceae - Hasselväxter

1. Blad spetsigt ovala. Vinterknoppar spetsiga. Frukt en liten plattad och längsribbad nöt.
---avenbokar (Carpinus) - 1 art: avenbok (C. betulus)
1. Blad brett hjärtlika. Vinterknoppar trubbiga. Frukt en rundad till oval, slät nöt.
---hasslar (Corylus) - 1 art: hassel (C. avellana)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/coryla/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg