Corylus L.

Hasslar

Beskrivning. Buskar eller sällan träd. Unga kvistar körtelhåriga. Blad ovala med hjärtlik bas, mjukhåriga. Blommor enkönade, sambyggare. Hanhängen långa, hängande. Hanblommor med två förblad; hylle saknas; ståndare oftast fyra, ståndarknappar gula. Honblommor vindpollinerade, inneslutna i knoppar, endast de röda märkena synliga vid blomningen. Frukt en rundad till oval, slät nöt omgiven av ett nedtill köttigt svepe som upptill är bladlikt och oregelbundet flikigt. Frukter oftast två eller tre tillsammans. Blommar tidigt på våren, före lövsprickningen.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Corylus kan härledas från det grekiska korys (hjälm) och syftar på svepets form. Namnet användes för hassel redan av Cato (död 149 f. Kr.).

Släktet har omkring tio arter. I Sverige förekommer bara en vildväxande art, hassel (C. avellana), men ett par andra arter förekommer ibland i odling.
Blodhassel är en rödbladig form (f. purpurea) av den sydeuropeiska arten filberthassel (Corylus maxima) och sorten 'Jättenöt från Halle' tillhör också den arten. En annan art som ibland förekommer i odling är turkisk trädhassel (C. colurna). Däremot är buskar som trollhassel (Hamamelis) och skenhassel (Corylopsis) inte alls släkt med vår vanliga hassel utan tillhör en helt annan växtfamilj, Hamamelidaceae.

Familj: Corylaceae

Art:
hassel (C. avellana)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/coryla/coryl/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg