Carpinus L.

Avenbokar

Beskrivning. Lövfällande träd. Unga grenar sparsamt håriga. Blad strödda, ovala med rundad bas, kant dubbelsågad. Blommor enkönade, sambyggare med han- respektive honhängen. Hanblommor utan förblad, hylle saknas; ståndare fyra till tolv. Honblommor vindpollinerade; hängefjäll ovala, gröna. Frukt en nöt med ensidigt svepe. Svepe bladlikt, treflikigt. Nöt plattat oval, ribbad.
Kromosomtal: 2n=64.

Etymologi. Släktnamnet Carpinus användes på avenbok redan på 1500-talet (Lid 1994).

Släktet har 35 arter, i Sverige förekommer bara arten avenbok (C. betulus).
Arten bok (Fagus sylvatica) hör till en annan växtfamilj, bokväxter (Fagaceae).

Familj: Corylaceae

Art:
avenbok (C. betulus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/coryla/carpi/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 april 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg