Cornus L.

Korneller

Beskrivning. Lövfällande buskar eller fleråriga örter. Blad motsatta, enkla, hela, utan stipler. Blommor i flocklika knippen, ibland omgivna av stora skyltande högblad, en- eller tvåkönade, fyrtaliga. Ståndare fyra. Fruktämne undersittande. Frukt en bärlik stenfrukt, som mogen röd, vit, ljusblå eller svart till blåsvart.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Cornus kommer av latinets cornu (horn) och syftar på den hårda veden. Namnet användes om en kornell redan av Vergilius.

Släktet har omkring 65 arter. I Sverige förekommer tre arter, de två arterna skogskornell (C. sanguinea) och kornell (C. alba) är buskar, medan den tredje arten, hönsbär (C. suecica), är en ört. Många korneller odlas som prydnadsbuskar i parker och trädgårdar, däribland blomsterkornell (C. florida) och körsbärskornell (C. mas).

Familj: Cornaceae

Arter:
hönsbär (C. suecica)
kornell (C. alba)
skogskornell (C. sanguinea)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/corna/cornu/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg