Bestämningsnyckel

Cornus L. - Korneller

1. Liten, flerårig ört.
---hönsbär (C. suecica)
1. Buske.
---2

2. Blad ljusare på undersidan, med fem till sju par nerver. Blommor gulvita. Frukt vit eller ljusblå.
---kornell (C. alba)
2. Blad ej ljusare på undersidan, med upp till fem par nerver. Blommor vita. Frukt blåsvart.
---skogskornell (C. sanguinea)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/corna/cornu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg