Hönsbär

Cornus suecica L.

Vetenskapliga synonym: Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & Graebn.
Svenska synonym: holteblomma

Skrubbær Hønsebær Ruohokanukka Skollaber Dwarf Cornel Schwedischer Hartriegel

Hönsbär

Beskrivning. Hönsbär är en flerårig lågväxt ört med krypande jordstam. Stjälkarna blir bara en till två decimeter höga och har motsatta, oskaftade, spetsigt äggrunda blad med bågböjda nerver. Blomställningen består av ett flertal små svartvioletta blommor som sitter i stjälktoppen omgivna av de skyltande vita högbladen. Hela blomställningen ger intryck av att vara en enda blomma med vita kronblad. Frukten är en bärlik röd stenfrukt som bara innehåller en sten med ett frö.
Hönsbär Hönsbär är den enda örten av släktets svenska arter, de övriga arterna är buskar. Artens mycket speciella utseende med de fyra stora vita högbladen och de små mörka blommorna och röda frukterna gör att den inte kan förväxlas med andra arter.

Hönsbär i frukt

Utbredning. Hönsbär växer vanligen på fuktig mager mark och är vanlig i norra Sverige. Den förekommer också mindre allmänt i södra Sverige, till exempel i Stockholms skärgård. Hönsbär Första fynduppgift är från 1659 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet suecica är en latinisering av Sverige och betyder svensk.

Familj: Cornaceae
Släkte: Cornus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den börjar blomma, så snart den uppvuxit ur marken, nämligen i Småland i början af maj, i Västerbotten ungefär i slutet af juni, i lappska fjällen i slutet af juli. Då jag reste genom Västerbotten intogs jag af högsta beundran vid den behagliga åsynen af denna växt, som klädde de vidsträckta skogarne och lundarne med sina snöhvita svepen."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737) i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/corna/cornu/cornsue.html
Senaste uppdatering: 17 oktober 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg