Kornell

Cornus alba L.

Vetenskapliga synonym: C. alba L. ssp. tatarica (Mill.) Wangerin, C. tatarica Mill., Thelycrania alba (L.) Pojark., (ssp. alba); C. sericea L., C. stolonifera Michx., Thelycrania sericea (L.) Dandy, (ssp. stolonifera)
Svenska synonym: rysk kornell, blodkornell, korallkornell (ssp. alba), videkornell (ssp. stolonifera)

Kvitkornell Hvid Kornel Idänkanukka White Dogwood (ssp. alba), Red-osier Dogwood (ssp. stolonifera)

Kornell Beskrivning. Kornell är en lövfällande buske med motsatta blad, gulvita blommor, och vita eller ljusblå frukter. Barken på unga kvistar är vanligen röd. Bladen är långsträckta och långspetsade med grågröna undersidor och fem till sju par nerver. Kornell blommar i juni-juli med gulvita blommor som sitter i flocklika knippen. Frukten är en vit eller ljusblå bärlik stenfrukt. Många olika namnsorter som hör till två olika underarter odlas i Sverige. Huvudunderarten rysk kornell (ssp. alba) har grenar som inte är rotslående och oftast ganska små blad med rund bladbas, Kornell medan underarten videkornell (ssp. stolonifera) har rotslående grenar och stora blad med mer killik bas.
Den i Sverige vildväxande, men också ofta odlade, arten skogskornell (C. sanguinea) har mer brett elliptiska blad med bara fyra eller fem par bladnerver och rent grön undersida, dess blommor är vita och frukterna är blåsvarta.

Kornell

Utbredning. Båda underarterna av kornell är vanliga i odling men bara videkornell (ssp. stolonifera) brukar påträffas som förvildad. Rysk kornell (ssp. alba) är östlig och förekommer i norra Eurasien, medan underarten videkornell härstammar från Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är för rysk kornell (ssp. alba) från Krapperup i Skåne 1851 [som 1951], videkornell (ssp. stolonifera) uppges som förvildad i Liljas Skånes flora år 1870 (Hylander 1971).

Frukter

Användning. Kornell odlas som prydnadsbuske i parker och trädgårdar. Korallkornell, vitbrokig kornell, gulbrokig kornell är alla olika namnsorter av rysk kornell (ssp. alba), medan gullkornell är en namnsort av videkornell (ssp. stolonifera).

Etymologi. Artnamnet alba betyder vit.

Familj: Cornaceae
Släkte: Cornus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/corna/cornu/cornalb.html
Senaste uppdatering: 24 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg