Convolvulaceae

Vindeväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, slingrande örter, ibland utan klorofyll. Blad strödda, pillika eller reducerade, stipler saknas. Blommor tvåkönade, ensamma eller i små huvuden. Foder mer eller mindre fribladigt, ibland inneslutet i två förblad. Krona tratt- till klocklik, ibland med fyra eller fem korta flikar. Ståndare fyra eller fem. Stift ett eller två. Fruktämne översittande. Frukt en fåfröig kapsel.

Övrigt. Det klorofyllfria släktet snärjor (Cuscuta) har ibland förts till en egen familj, snärjeväxter (Cuscutaceae).

Familjen har 58 släkten och ungefär 1650 arter. I Sverige finns bara tre släkten med ett fåtal arter, många vindeväxter förekommer dock som tillfälliga inkomlingar. Till de vanliga arterna hör bland annat åkervinda (Convolvulus arvensis) och snårvinda (Calystegia sepium) som båda har vita eller rosa trattlika blommor som sitter ensamma. Arterna i släktet snärjor (Cuscuta) är bladlösa parasiter som saknar klorofyll, de har små oansenliga blommor som sitter samlade i huvudlika samlingar.
Till vindeväxterna hör också släktet praktvindor (Ipomoea) med arter som sötpotatis (I. batatas) och den hos oss ofta odlade 'blomman för dagen' (I. purpurea) som ibland kan påträffas förvildad.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Calystegia - snårvindor
Convolvulus - vindor
Cuscuta - snärjor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg