Bestämningsnyckel

Convolvulaceae - Vindeväxter

1. Gul eller rödaktig, klorofyllfri parasit. Blad starkt reducerade, fjällika. Blommor mycket små, högst en halv centimeter breda.
---snärjor (Cuscuta) - 5 arter: bestämningsnyckel
1. Gröna ej parasitiska örter. Blad vanligen pillika. Blommor stora, minst en och en halv centimeter breda.
---2

2. Förblad små, fästa mitt på blomskaftet. Blomma upp till tre centimeter bred.
---vindor (Convolvulus) - 1 art: åkervinda (C. arvensis)
2. Förblad delvis täckande fodret, fästa direkt under blomman. Blomma mer än fyra centimeter bred.
---snårvindor (Calystegia) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/nyckel.html
Senaste uppdatering: 4 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg