Bestämningsnyckel

Cuscuta L. - Snärjor

1. Märke kulformat.
---2
1. Märke trådformat.
---3

2. Blommans kronflikar triangulära, spetsiga. Kapsel upp till tre millimeter bred.
---amerikansk grovsnärja (C. campestris)
2. Blommans kronflikar ovala, trubbiga. Kapsel över tre millimeter bred.
---grovsnärja (C. scandens)

3. Stjälk gulaktig, ogrenad eller med få grenar. Blomma femtalig. Parasiterar på lin.
---linsnärja (C. epilinum)
3. Stjälk vanligen rödaktig, rikt grenig. Blomma fyr- eller femtalig. Parasiterar på andra örter.
---4

4. Stift längre än fruktämnet. Blommor femtaliga.
---ljungsnärja (C. epithymum)
4. Stift kortare än fruktämnet. Blommor fyr- eller femtaliga.
---nässelsnärja (C. europaea)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/cuscu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 4 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg