Nässelsnärja

Cuscuta europaea L.

Vetenskapliga synonym: C. halophyta Fr. (ssp. halophyta)
Svenska synonym: nässelsilke, snarreva; vanlig nässelsnärja (ssp. europaea), strandsnärja (ssp. halophyta)

Neslesnikjetråd Nælde-Silke Humalanvieras Greater Dodder Nessel-Seide

Nässelsnärja Beskrivning. Nässelsnärja är en parasitisk, ettårig ört som saknar klorofyll och har slingrande, bladlösa stjälkar som ofta växer i stora ihopslingrade nystan i annan vegetation. Stjälkarna är trådlika, gul- eller rödaktiga, och har starkt reducerade, små och fjällika blad. Nässelsnärja blommar i juli-augusti med små, vita eller rödlätta blommor som sitter i täta huvudlika gyttringar längs stjälken. Blomman är vanligen fyrtalig med ganska korta och vanligen upprätta kronflikar, ej utskjutande ståndare, samt stift kortare än fruktämnet, märken jämntjocka med stiftgrenarna. Underarten vanlig nässelsnärja (ssp. europaea) har fyrtaliga blommor och gul- eller rödaktiga stjälkar, medan underarten strandsnärja (ssp. halophyta (Fr.) Hartm.) har femtaliga blommor och mörkt rödaktiga stjälkar.
Nässelsnärja Nässelsnärja kännetecknas av att blommornas märken är trådsmala och jämntjocka med stiftgrenarna. Hos den i Sverige numera utdöda arten linsnärja (C. epilinum) är blommorna gulaktiga och märkena något tjockare än stiftgrenarna. Arten ljungsnärja (C. epithymum) har femtaliga blommor, samt stift som är längre än fruktämnet.
De andra snärjorna (Cuscuta) skiljs genom att stiften har kulformade märken.

Nässelsnärja Utbredning. Nässelsnärja förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige. Den växer på kväverika marker som vid bondgårdar, i åkerkanter och på havsstränder. Huvudunderarten parasiterar oftast på brännässla (Urtica dioica) eller humle (Humulus lupulus) och påträffas mest vid ladugårdar och i närheten av hus och gårdar. Underarten strandsnärja (ssp. halophyta) växer på havsstränder. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Nässelsnärja Övrigt. I äldre litteratur särskiljs vanligen inte de olika arterna av snärjor (Cuscuta).

Etymologi. Artnamnet europaea betyder europeisk.

Familj: Convolvulaceae
Släkte: Cuscuta

Norden (ssp. europaea)
Norden (ssp. halophyta)
Norra halvklotet
Saknar klorofyll
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"När fröet af Nässelsilket går up, och träffar någon lefwande stjelk af Humle, Nässlor, Lin, Hampa suger den sig fast derwid, wäxer fort, lefwer af den wäxten til en del, då dess egen rot imedlertid är bortgången. I Skåne finner man den sällan på andra wäxter än den stora Nässlan, någon gång på den wilda Humlen, i andra Landsorter mera allmänt på Humle. Wärst är den, då den kommer i Lin och Hampåkrar, där den hindrar wäxten, refwar sig om plantorne och drager dem ofta ner til jorden. Så snart man märker den på någon fläck ibland Lin eller Hampa, bör man genast updraga plantorne där, at icke Nässlesilket må få kasta frön."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/cuscu/cusceur.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg