Linsnärja

Cuscuta epilinum Weihe

Svenska synonym: linsilke

Linsnikjetråd Hør-Silke Pellavanvieras Flax Dodder Flachs-Seide

Linsnärja Beskrivning. Linsnärja är en ettårig, klorofyllfri parasit som fäster sig med snyltrötter vid stjälkarna på andra växter. Stjälken har få grenar och är blekgul, slingrande och saknar blad. Linsnärja blommar från juni till september. Blommorna är små och sitter samlade i centimeterbreda huvuden. Linsnärja i linåker Blomman är femtalig, vit- eller gulaktig och har spetsiga kronflikar, samt stift som är kortare än fruktämnet och som har trådformade märkesflikar.
Linsnärja liknar nässelsnärja (C. europaea) och ljungsnärja (C. epithymum), men de senare har rikt greniga stjälkar som oftast är rödaktiga.

Linsnärja i linåker Utbredning. Linsnärja är en art som numera betraktas som försvunnen ur den svenska floran, det sista fyndet gjordes på 1950-talet. Arten försvann i samband med att odlingen av lin (Linum usitatissimum) minskade, samt att frörensningen förbättrades. Den förekom förr i linåkrar i nästan hela landet och betraktades då som ett mycket besvärligt ogräs. Första fynduppgift är osäker då arten inte särskiljdes från nässelsnärja (C. europaea), men redan på 1600-talet omtalas snärjor som ogräs i linåkrar (Nordstedt 1920).

Linsnärja Etymologi. Artnamnet epilinum kommer av grekiskans epi- (på) och Linum som är det vetenskapliga namnet på släktet lin. Namnet syftar på att arten parasiterar på lin (Linum usitatissimum).

Familj: Convolvulaceae
Släkte: Cuscuta

Norden
Norra halvklotet
Saknar klorofyll
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/cuscu/cuscepl.html
Senaste uppdatering: 11 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg