Ljungsnärja

Cuscuta epithymum (L.) L.

Vetenskapliga synonym: C. epithymum (L.) L. ssp. trifolii (Bab.) P. Fourn., C. trifolii Bab. (var. trifolii)
Svenska synonym: ljungsilke; klöversnärja (var. trifolii)

Timiansnikjetråd Lyng-Silke (var. epithymum), Kløver-Silke (var. trifolii) Apilanvieras Dodder Quendel-Seide

Ljungsnärja Beskrivning. Ljungsnärja är en klorofyllfri, klättrande parasit som fäster sig med snyltrötter (haustorier) vid stjälkar av andra växter. Stjälken är trådfin, gul eller oftare röd- eller violettaktig och saknar blad. Arten blommar i juli-augusti. Blommorna sitter samlade i centimeterbreda huvuden, de är femtaliga och vitaktiga med spetsiga kronflikar, utskjutande ståndare och trådformade märkesflikar. Stift längre än det rundade fruktämnet. Två varieteter förekommer i Sverige, huvudvarieteten ljungsnärja (var. epithymum) har mycket fin, oftast rödaktig stjälk, samt blommor med något utstående foder. Varieteten klöversnärja (var. trifolii (Bab.) Bab.) skiljer sig genom gulaktig kraftigare stjälk, större blomhuvuden, tilltryckt foder och längre ståndare.
Ljungsnärja Ljungsnärja är mycket lik nässelsnärja (C. europaea), men den senare skiljs genom vanligen fyrtaliga blommor med ej utskjutande ståndare, samt stift som är kortare än fruktämnet.

Ljungsnärja Utbredning. Ljungsnärja förekommer från Skåne till Uppland, men är talrik endast på Öland och påträffas annars sparsamt eller mer eller mindre tillfälligt. Arten växer på torr, öppen ängsmark och parasiterar på arter som backtimjan (Thymus serpyllum), gulmåra (Galium verum) och ljung (Calluna vulgaris), sällsynt även på klövrar (Trifolium). Första fynduppgift publicerades 1853 (Nordstedt 1920).

Ljungsnärja Etymologi. Artnamnet epithymum betyder 'växer på timjan' och kommer av grekiskans epi- (på) och Thymus, som är det vetenskapliga namnet på släktet timjan.

Familj: Convolvulaceae
Släkte: Cuscuta

Norden
Norra halvklotet
Saknar klorofyll
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/cuscu/cuscepi.html
Senaste uppdatering: 25 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg