Amerikansk grovsnärja

Cuscuta campestris Yuncker

Vetenskapliga synonym: C. arvensis Beyr. var. calycina Engelm.

Amerika-snikjetråd Gulstænglet Silke Amerikanvieras Yellow Dodder Amerikanische Seide

Första svenska fyndet av amerikansk grovsnärja Beskrivning. Amerikansk grovsnärja är en parasitisk, ettårig ört som saknar klorofyll. Stjälkarna är slingrande, rödgula, greniga och ganska grova, utan utvecklade blad. Amerikansk grovsnärja blommar från juni till augusti med små, vita eller rödlätta blommor som sitter i täta huvudlika gyttringar längs stjälken. Kronan har fem, triangulära, spetsiga kronflikar och stiftet har kulformade märken. Fruktkapseln är klotrund och två till tre millimeter bred.
Amerikansk grovsnärja är tillsammans med grovsnärja (C. scandens) de enda av de i Sverige förekommande arterna som har stift med kulformade märken. Grovsnärja skiljs genom blommor med ovala och trubbiga kronflikar, samt större kapslar. Andra arter av snärjor (Cuscuta) skiljs genom att stiften har trådformade märken.

Utbredning. Amerikansk grovsnärja förekommer tillfälligt i södra och mellersta Sverige. Den parasiterar vanligen på vallväxter, som blålusern (Medicago sativa) och rödklöver (Trifolium pratense), men också på morot (Daucus carota). Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Första fynduppgift är från Örja, Skåne och publicerades av Nils Sylvén år 1937, men då under namnet Cuscuta arvensis Beyr. var. calycina Engelm. (Hylander 1971). Exemplar insamlade av Sylvén i Örja socken år 1936 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet campestris kommer av latinets campus (fält) och betyder 'växer på fält'.

Familj: Convolvulaceae
Släkte: Cuscuta

Saknar klorofyll

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den 4 juni 1936 fann undertecknad under en insyningsresa i västra Skåne i ett med nordamerikansk Idaho Grimm-luzern insått försök i Örja s:n öster om Landskrona ett flertal luzernparceller starkt bemängda med en på långt håll på grund av sin vackert orangeröda färg starkt i ögonen fallande, relat. grovstänglig Cuscuta-art av främmande, otvivelaktigt storfröig typ. Senare under sommaren insamlade blommande och fruktificerande exemplar utvisade, att vi här hade att göra med den i Mellaneuropa flerestädes som besvärande parasit på blåluzern och rödklöver uppträdande, ursprungligen från Nordamerika stammande Cuscuta arvensis Beyr. var. calycina Engelm."

Ur Cuscuta arvensis Beyr. var. calycina Engelm. en ny svensk adventivväxt av N. Sylvén (Botaniska Notiser 1937)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/cuscu/cusccam.html
Senaste uppdatering: 18 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg