Convolvulus L.

Vindor

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk nedliggande eller slingrande, slingrar sig moturs. Blad strödda, vanligen pillika. Blommor ensamma, blomskaft med mycket små förblad som sitter fästa en bit ned. Foderblad trubbiga. Krona trattformad, vit till rosa, utsida med rosaröda ränder. Ståndare fem. Stift ett, märken två. Frukt en äggrund kapsel.
Kromosomtal: 2n=50.

Övrigt. Arterna i det närstående släktet snårvindor (Calystegia) är mycket lika, men har större blommor och stora förblad som innesluter blomfodret.

Etymologi. Släktnamnet Convolvulus kommer av latinets convolvere (hoprulla) och syftar på det slingrande växtsättet, det användes redan av Plinius om en vindeväxt (Convolvulaceae). Namnet ingår också som artepitet i det vetenskapliga namnet på arten åkerbinda, Fallopia convolvulus.

Släktet har 250 arter, bara arten åkervinda (C. arvensis) förekommer vildväxande i Sverige. Flera andra arter kan påträffas tillfälligt, till exempel de odlade ettåriga arterna blåvinda (C. tricolor) och sommarvinda (C. gharbensis).

Familj: Convolvulaceae

Art:
åkervinda (C. arvensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/convo/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg