Åkervinda

Convolvulus arvensis L.

Svenska synonym: vanlig åkervinda (var. arvensis), smalbladig åkervinda (var. linearifolius)

Åkervindel Ager-Snerle Peltokierto Field Bindweed Acker-Winde

&Åring;kervinda

Beskrivning. Åkervinda är en flerårig ört med vita eller rosa, trattformade blommor. Stjälken kan bli upp till en och en halv meter lång och är nedliggande eller slingrar sig moturs upp i omgivande vegetation eller på staket. Bladen är skaftade och oftast pillika. Åkervinda blommar i juli-augusti. Blomman är upp till tre centimeter bred och har fem breda röda ränder på utsidan. En bit ner på blomskaftet sitter två små och sylformade förblad. Frukten är en äggrund kapsel. Åkervinda delas ibland upp i två varieteter, vanlig åkervinda (var. arvensis) och smalbladig åkervinda (var. linearifolius Choisy).
Åkervinda Arterna i släktet snårvindor (Calystegia) liknar åkervinda, men de förra har betydligt större blommor och stora förblad som sitter direkt under blomman och innesluter fodret. När den inte blommar kan åkervinda förväxlas med åkerbinda (Fallopia convolvulus) eller lövbinda (F. dumetorum), de senare har dock stipelslidor, slingrar sig medurs, samt har oansenliga grönaktiga blommor.

Åkervinda Utbredning. Åkervinda är ganska vanlig på kulturpåverkad öppen mark i södra och mellersta Sverige. I de norra delarna av landet är den sällsynt och den saknas helt i de nordligaste landskapen. Den förökar sig ofta vegetativt, med rotbitar, och kan bli ett svårutrotat ogräs. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Åkervinda Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och syftar på att den ofta växer som ogräs i åkrar.

Familj: Convolvulaceae
Släkte: Convolvulus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Det är en inkräktande växt, som gerna tager i besittning andras mark. Icke sällan ser man somliga dess stjelkar krypa ända ut på vägen, under det andra sprida sig inåt åkern bredvid och slingra sig kring råg- eller hvetehalmen. Men vackra äro dessa tätt blomprydda slingor med sina hvita och rosen- eller köttröda, välluktande, för solen öppna klockor, och de bryta sig behagligt mot de andra åkerogräsen."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/convo/convarv.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg