Calystegia R. Br.

Snårvindor

Beskrivning. Fleråriga, slingrande örter, med krypande jordstam. Blad strödda, skaftade, pillika. Blommor ensamma, blomskaft med två hjärtlika förblad direkt under blomman. Foder femtaligt, delvis dolt av förbladen. Krona stor, trattformad, vit eller rosa. Ståndare fem. Stift ett, märken två. Frukt en äggrund kapsel.
Kromosomtal: 2n=22.

Övrigt. Släktet skiljs från vindor (Convolvulus) genom att blommornas förblad sitter direkt under fodret.

Etymologi. Släktnamnet Calystegia kommer av grekiskans kalyx (bägare) och stego (täcka) vilket betyder 'med täckt foder'. Namnet syftar på de två stora förbladen som döljer fodret.

Släktet har omkring 25 arter. I Sverige förekommer två arter, snårvinda (C. sepium) och rosenvinda (C. pulchra).

Familj: Convolvulaceae

Arter:
rosenvinda (C. pulchra)
snårvinda (C. sepium)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/calys/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg