Rosenvinda

Calystegia pulchra Brummit & Heywood

Have-Snerle Kehtokarhunköynnös Hairy Bindweed Schöne Zaunwinde

Beskrivning. Rosenvinda är en flerårig, slingrande ört vars stjälkar kan bli upp till tre meter långa. Bladen är skaftade med pillik bladskiva och basflikarna har en rektangulär inskärning. Rosenvinda blommar i juli-augusti med stora rosa blommor. Blommorna sitter ensamma på långa skaft från bladvecken, under blomman sitter två, stora, breda förblad som täcker fodret och är överlappande nedtill och trubbiga eller urnupna upptill. Kronan är trattformig och vanligen mer än fem centimeter bred. Frukten är en kapsel.
Rosenvinda liknar de rosablommiga underarterna av snårvinda (C. sepium), men dessa har blad med spetsig eller rundad inskärning vid basen, samt förblad som är spetsigt hjärtlika och knappt överlappande vid basen.

Utbredning. Rosenvinda är en odlad art som kan påträffas förvildad i Sydsverige. Den växer vid stränder och på olika typer av kulturmarker, till exempel på ruderatmark. Första fynduppgift som förvildad är från Karlskrona, Blekinge och publicerades 1876 [1878] (Hylander 1971).

Användning. Rosenvinda odlas ibland som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet pulchra kommer av latinets pulcher (skön).

Familj: Convolvulaceae
Släkte: Calystegia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/convolvula/calys/calypul.html
Senaste uppdatering: 19 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg