Cistaceae

Solvändeväxter

Beskrivning. Fleråriga, vedartade dvärgbuskar eller ris. Blad motsatta eller strödda, platta eller barrlika, med eller utan stipler. Blommor ensamma eller i glesa knippen. Krona fribladig, kronblad fem, gula. Ståndare talrika, ibland med yttre krans av sterila ståndare. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en trerummig kapsel.

Solvändeväxterna är en liten familj med sju släkten och knappt 200 arter. De förekommer rikligt i torra områden, som Medelhavsområdet, där de storblommiga cistrosorna (Cistus) ofta är iögonfallande inslag i vegetationen. Karaktäristiskt för arterna i familjen är att kronbladen ofta ser lite skrynkliga ut och att de lätt faller av.
I Sverige finns två släkten, gotlandssolvändor (Fumana) och solvändor (Helianthemum), med sammanlagt tre arter.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Fumana - gotlandssolvändor
Helianthemum - solvändor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cista/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg