Bestämningsnyckel

Cistaceae - Solvändeväxter

1. Blad strödda, smala och barrlika. Blommor med en yttre krans av sterila ståndare.
---gotlandssolvändor (Fumana) - 1 art: gotlandssolvända (F. procumbens)
1. Blad motsatta, breda och platta. Blommor med uteslutande fertila ståndare.
---solvändor (Helianthemum) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cista/nyckel.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg