Helianthemum Mill.

Solvändor

Beskrivning. Vedartade fleråriga ris eller halvbuskar. Stjälkar ofta nedliggande med upprätta blomstänglar. Blad motsatta, elliptiska, platta, helbräddade; med eller utan stipler. Blommor i glesa knippen, endast utslagna i solsken och med kronblad som lätt faller av efter blomningen. Kronblad fem, gula. Ståndare talrika. Stift ett. Frukt en kapsel.
Kromosomtal: 2n=20 (solvända), 2n=22 (ölandssolvända).

Övrigt. Arten gotlandssolvända (Fumana procumbens) hör till släktet gotlandssolvändor (Fumana), som skiljs genom strödda, barrlika blad utan stipler och blommor med sterila, knapplösa ståndare utanför de inre fertila.

Etymologi. Släktnamnet Helianthemum kommer av grekiskans helios (sol) och anthemon (blomma), namnet syftar på att solvändorna endast blommar i solsken och att de vänder blommorna mot solen.

Släktet har omkring 100 arter. I Sverige förekommer bara de två arterna solvända (H. nummularium) och ölandssolvända (H. oelandicum).

Familj: Cistaceae

Arter:
solvända (H. nummularium)
ölandssolvända (H. oelandicum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cista/helia/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg