Ölandssolvända

Helianthemum oelandicum (L.) DC.

Vetenskapliga synonym: H. italicum auct., H. italicum ssp. rupifragum auct., ; H. canum auct., H. canum ssp. canescens (Hartm.) M. Proctor (var. canescens)
Svenska synonym: äkta ölandssolvända (var. oelandicum), filthårig ölandssolvända, filtsolvända, filthårig solvända, grå solvända (var. canescens)

Ölandssolrose Ølands-Soløje Hoary Rock-rose

Ölandssolvända

Beskrivning. Ölandssolvända är ett lågväxt ris med upprätta ofta mörka årsskott, motsatta blad och gula blommor. Bladen är elliptiska och saknar stipler. De ljusgula blommorna är små, omkring en centimeter breda. Ölandssolvända blommar huvudsakligen i juni men blommorna är endast utslagna under soliga dagar och trots att den vid blomningen är lätt att få syn på, är den betydligt Ölandssolvända mer svårfunnen i mulen väderlek. Tre arter har tidigare urskiljts i Sverige, men de förs numera samman i en enda variabel art med två varieteter, äkta ölandssolvända (var. oelandicum) och filthårig ölandssolvända (var. canescens Hartm.).
Ölandssolvända är till alla delar mindre och spädare än solvända (H. nummularium), den senare har blommor som är ett par centimeter breda och blad med stipler. Arten gotlandssolvända (Fumana procumbens) Ölandssolvända tillhör ett annat släkte och skiljs bland annat genom barrlika, strödda blad och en yttre krans av sterila ståndare.

Utbredning. Ölandssolvända växer på alvarsmark och förekommer bara på Öland, där den på sina håll, t. ex. på stora alvaret, kan vara mycket talrik. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus år 1685 (Nordstedt 1920).

Alvar med ölandssolvändor

Övrigt. Ölandssolvända är Ölands landskapsblomma.

Etymologi. Artnamnet oelandicum är en latinisering av Öland och betyder 'från Öland'.

Familj: Cistaceae
Släkte: Helianthemum

Norden
Norra halvklotet
Landskapsblomma
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Solvända! Solbrända hällarna svalka sin kalk,
skyarna prunka, ut seglar en aftonfalk.
Blomma, om kvällarna vågar jag andas min bön,
nalkas och sjunga hit ner till ditt läger på ön."

Ur Zephyrs serenad till Ölands solvända av Erik Axel Karlfeldt (Flora och Bellona, 1918)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cista/helia/helioel.html
Senaste uppdatering: 4 juni 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg