Fumana (Dunal) Spach

Gotlandssolvändor

Beskrivning. Risartade dvärgbuskar. Grenar nedliggande, vedartade, knotiga; årsskott örtartade, nedliggande till uppstigande. Blad strödda, spetsiga, barrlika, nedtill ofta gyttrade. Stipler saknas. Blommor ensamma, femtaliga. Foderblad rödaktiga, de yttre bladlika. Kronblad gula. Ståndare talrika, de yttre trådsmala, pärlbandslika, sterila, utan ståndarknappar. Stift ett. Frukt en tretalig kapsel. Frön svarta.
Kromosomtal: 2n=32.

Övrigt. Släktet skiljs från solvändor (Helianthemum) genom sina strödda barrlika blad och sterila pärlbandslika ståndarsträngar som sitter utanför de inre fertila ståndarna.

Etymologi. Släktnamnet Fumana kommer av latinets fuma (rök).

Släktet har omkring tio arter varav en, gotlandssolvända (F. procumbens), förekommer i Sverige.

Familj: Cistaceae

Art:
gotlandssolvända (F. procumbens)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cista/fuman/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg