Gotlandssolvända

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.

Vetenskapliga synonym: Cistus fumana L., Fumana vulgaris Spach, Helianthemum fumana (L.) Mill.
Svenska synonym: barr-solvända

Gotlandssolrose Gotlandssoløje Zwerg-Sonnenröschen

Gotlandssolvända Beskrivning. Gotlandssolvända är en nedliggande, risartad dvärgbuske med strödda, barrlika, grågröna blad och gula blommor. De äldre grenarna är vedartade, ganska grova och knotiga men har släta och mer eller mindre örtartade årsskott som är utbredda, nedliggande eller uppstigande. Gotlandssolvända blommar i juni-augusti, blommorna sitter ensamma eller få tillsammans och har rödstrimmiga foderblad och gula kronblad. Utanför de inre fertila ståndarna sitter en yttre krans med trådlika ståndare utan ståndarknappar.
Gotlandssolvända Gotlandssolvändans strödda och barrlika blad, samt den yttre sterila kransen av ståndare är egenskaper som skiljer den från solvända (Helianthemum nummularium) och ölandssolvända (H. oelandicum).

Utbredning. Gotlandssolvända är sällsynt och förekommer bara på Öland och Gotland. Den växer på torr, solig, kalkrik mark, som sandfält, hällmarker och alvar. Första fynduppgift är från Gotland år 1741 då Linné uppger att han funnit den mellan Stenkyrka och Hangvar (Nordstedt 1920).

Gotlandssolvända

Övrigt. Blommorna är bara utslagna tidigt på morgonen och är mycket efemära, kronbladen faller snart av och växten är sedan svår att få syn på.

Etymologi. Artnamnet procumbens kommer av latinets procumbere (falla) och betyder nedliggande, vilket syftar på växtsättet.

Familj: Cistaceae
Släkte: Fumana

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cista/fuman/fumapro.html
Senaste uppdatering: 20 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg