Chenopodiaceae

Mållväxter

Beskrivning. Ett- till fleråriga, ofta köttiga örter, ibland vitmjöliga av blåslika hår. Blad strödda eller ibland motsatta, enkla, ofta köttiga, ibland trinda, eller starkt reducerade (Salicornia). Stipler saknas. Blommor ofta i täta gyttringar, en- eller tvåkönade, små och grönaktiga. Ibland sam- eller tvåbyggare. Hylleblad tre till fem, eller saknas ibland. Ståndare en till fem. Fruktämne översittande eller något undersittande (Beta). Frukt en nöt eller en lockkapsel, ofta innesluten i hylleblad eller förblad.

Övrigt. Suffixet målla används på arter ur fyra av släktena, mållor (Chenopodium), strandmållor (Atriplex), luddmållor (Bassia) och saltmållor (Halimione).

Familjen har 120 släkten och 1300 arter. Mållväxter uppträder ofta som ogräs, men ett stort antal förekommer på havsstränder och andra salt- och kväverika miljöer. I Sverige finns nio släkten och över 30 arter, till exempel svinmålla (Chenopodium album), lungrot (C. bonus-henricus), spjutmålla (Atriplex prostrata), saltmålla (Halimione pedunculata), glasört (Salicornia europaea) och sodaört (Salsola kali). Släktet mållor (Chenopodium) är det största svenska släktet och har omkring 15 arter som förekommer regelbundet i landet.
Flera arter odlas som grönsaker, till exempel spenat (Spinacia oleracea), rankspenat (Hablitzia thamnoides) och trädgårdsmålla (Atriplex hortensis). Mangold, rödbeta, sockerbeta och foderbeta är olika former av beta (Beta vulgaris). Som prydnadsväxt odlas ofta sommarcypress (Bassia scoparia) som hör till släktet luddmållor (Bassia).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Atriplex - strandmållor
Bassia - luddmållor
Beta - betor
Chenopodium - mållor
Halimione - saltmållor
Salicornia - glasörter
Salsola - sodaörter
Spinacia - spenater
Suaeda - saltörter

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg