Spinacia L.

Spenater

Beskrivning. Ettåriga, kala örter. Stjälk upprätt. Blad mjuka, ljusgröna, platta, trekantiga, spjutlika. Blommor enkönade, utan hylle, med två till fyra kvarsittande förblad. Hanblommor i axlika samlingar, ståndare fyra till fem. Honblommor i grupper i bladvecken, med fyra till fem långa trådformiga märken. Frukt en nöt, omgiven av förstorade och hårdnande förblad, ibland med torn i spetsen.
Kromosomtal: 2n=12.

Etymologi. Släktnamnet Spinacia kommer av latinets spina (tagg) och syftar på det ofta förekommande utskottet på förbladen som omger frukten.

Släktet har fyra arter som hör hemma i sydvästra Asien och i Nordafrika. I Sverige odlas spenat (S. oleracea) som kan påträffas tillfälligt förvildad.

Familj: Chenopodiaceae

Art:
spenat (S. oleracea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/spina/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg