Salsola L.

Sodaörter

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk rikt grenig. Blad strödda, köttiga, trinda med stickande uddspets. Blommor enstaka eller få tillsammans i bladvecken, med två uddspetsiga förblad. Hylle femtaligt, först hinnlikt, sedan hårt och sammanvuxet med förbladen. Ståndare vanligen fem. Märken två eller tre. Frukt plattad, ihopväxt med hylle och förblad.
Kromosomtal: 2n=36.

Etymologi. Släktnamnet Salsola kommer av latinets salsus (med salt smak) och var namnet på sodaört hos 1500-tals botanisten Andreas Cesalpino.

Släktet har 150 arter som huvudsakligen förekommer i Centralasiens ökenområden. I Sverige finns bara arten sodaört (S. kali) som växer på sandiga havsstränder.

Familj: Chenopodiaceae

Art:
sodaört (S. kali)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/salso/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg