Glasört

Salicornia europaea L.

Vetenskapliga synonym: S. brachystachya (G. Mey.) D. Koenig, S. herbacea (L.) L., S. ramosissima Woods

Salturt Almindelig Salturt Suolayrtti Common Glasswort Europäischer Queller

Glasört Beskrivning. Glasört är en ettårig, köttig och ledad ört som blir en till två decimeter hög. Bladen är reducerade och den ofta rödaktiga stjälken är till synes bladlös. De mycket små trekantiga bladen sitter insänkta i stjälken och är motsatta. Glasört blommar från juli till september. Blommorna är mycket oansenliga, de sitter insänkta tre och tre vid stjälkens noder. Mittblomman är mycket större än de två sidoblommorna och de respektive stödbladskanterna bildar en trubbig vinkel mot varandra. Ståndarknapparna är korta, vanligen bara 0,2-0,5 millimeter.
Glasört Glasört är variabel och mycket lik styv glasört (S. dolichostachya), den senare har dock tre nästan likstora blommor där stödbladens kanter bildar en mer eller mindre spetsig vinkel, samt längre ståndarknappar som oftast är över 0,5 millimeter långa.

Glasört, blommor Utbredning. Glasört växer på saltfrätor och annan lerig saltpåverkad mark vid havet. Den är ganska vanlig på Västkusten, från Bohuslän till västra Skåne, men förekommer även mer eller mindre sällsynt på Östersjöns stränder norrut till Norrbotten. Första fynduppgift är från Näs och Varberg i Halland och publicerades av Fuiren år 1662 (Nordstedt 1920).

Glasört Användning. Båda arterna av glasörter (Salicornia) har använts för framställning av soda, men de har även använts inlagda till sallad.

Etymologi. Artnamnet europaea betyder europeisk.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Salicornia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Därute på gyttjebädden står i gles ordning, men i hundraden och tusenden en underlig liten planta. Den saknar blad, har en grönaktig, rodnande, liksom ledad kropp - ser ut som en skapelse i venezianskt glas. Glasört heter den också."

Ur Den svenska södern av Carl Fries (1963)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/salic/salieur.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg