Styv glasört

Salicornia dolichostachya Moss

Vetenskapliga synonym: S. leiosperma Gram, S. strictissima Gram (ssp. strictissima)

Fjøresalturt (ssp. strictissima) Vade-Salteurt (ssp. strictissima) Long-spiked Glasswort Aufrechter Queller

Styv glasört

Beskrivning. Styv glasört är en ettårig, köttig, ledad ört som blir ett par decimeter hög. Stjälken är saftigt grön eller sällan rödaktig. Grenarna är ofta något spetsiga och vanligen uppåtriktade. Bladen är reducerade och sitter motsatta, insänkta i stjälken. Styv glasört blommar i augusti-september. Blommorna är mycket oansenliga och sitter samlade tre och tre vid stjälkens noder. Alla tre blommorna är lika stora så att kanterna av stödbladen bildar en spetsig vinkel mot varandra. Ståndarknapparna är oftast över en halv millimeter långa. I Sverige förekommer bara underarten Styv glasört i blom strictissima (Gram) P. W. Ball.
Styv glasört är mycket lik glasört (S. europaea), den senare har dock har två tydligt mindre sidoblommor vars stödbladskanter bildar en trubbig vinkel. Glasört har också ofta trubbigare grenar än styv glasört och kortare ståndarknappar.

Styv glasört

Utbredning. Styv glasört förekommer endast på Västkusten, från Bohuslän till Skåne. Den är ganska vanlig på saltfrätor och annan lerig saltpåverkad mark vid havet.

Användning. Styv glasört har använts för sodaframställning, på samma sätt som glasört (S. europaea).

Etymologi. Artnamnet dolichostachya betyder 'med långt ax' och kommer av grekiskans dolichos (lång) och stachys (ax).

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Salicornia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/salic/salidol.html
Senaste uppdatering: 25 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg