Bestämningsnyckel

Salicornia L. - Glasörter

1. De två sidoblommorna mindre än mittblomman. Stödbladens kanter bildar en trubbig vinkel. Ståndarknappar vanligen kortare än 0.5 millimeter.
---glasört (S. europaea)
1. Alla tre blommor likstora. Stödbladens kanter bildar spetsig vinkel. Ståndarknappar oftast mer än 0.5 millimeter långa.
---styv glasört (S. dolichostachya)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/salic/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg