Bestämningsnyckel

Chenopodiaceae - Mållväxter

1. Stam utan tydliga blad.
---glasörter (Salicornia) - 2 arter: bestämningsnyckel
1. Stam med tydliga blad.
---2

2. Blad trinda eller halvtrinda.
---3
2. Blad platta.
---5

3. Blad håriga.
---luddmållor (Bassia) - 1 art: luddmålla (B. hirsuta)
3. Blad kala.
---4

4. Blad uddspetsade, stickande
---sodaörter (Salsola) - 1 art: sodaört (S. kali)
4. Blad trubbiga, ej stickande.
---saltörter (Suaeda) - 1 art: saltört (S. maritima)

5. Honblommor och frukter omgivna av två triangulära eller rundade förblad (fruktskärmar).
---6
5. Honblommor och frukter utan omgivande förblad.
---8

6. Förbladen fria eller sammanvuxna upp till halva sin längd.
---strandmållor (Atriplex) - 8 arter: bestämningsnyckel
6. Förbladen sammanvuxna nästan till spetsen.
---7

7. Blad och stjälk silvergrå.
---saltmållor (Halimione) - 2 arter: bestämningsnyckel
7. Blad och stjälk rent gröna.
---spenater (Spinacia) - 1 art: spenat (S. oleracea)

8. Hyllebladen sammanvuxna med frukten till en tjock nöt. Fleråriga örter.
---betor (Beta) - 1 art: beta (B. vulgaris)
8. Hylleblad fria, ej sammanvuxna med frukten. Vanligen ettåriga örter.
---mållor (Chenopodium) - 18 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 19 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg