Halimione Aellen

Saltmållor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Blad och stjälkar gråfjälligt mjöliga. Blad strödda eller motsatta, köttiga, spatellika med helbräddad kant och killik bas. Blommor enkönade, på samma eller på skilda plantor. Blommor i ax- eller klaselik samling. Hanblommor med fyra eller fem hylleblad, förblad saknas, ståndare fyra eller fem. Honblommor utan hylle, omgivna av två förblad, dessa sammanväxta till spetsen, något trespetsade, ibland med två hornlika utskott, stift med två trådlika märken. Frukt en nöt, sammanväxt med förbladen.
Kromosomtal: 2n=18 (saltmålla), 2n=36 (portlakmålla).

Övrigt. Saltmållorna inkluderas ofta i släktet strandmållor (Atriplex), men skiljs genom att förbladen är helt sammanväxta och även sammanväxta med frukten.

Etymologi. Släktnamnet Halimione kommer av växtnamnet Halimus, samt en latinisering av namnet på floden Ob. Namnet konstruerades av Paul Aellen som beskrev släktet.

Släktet har tre arter. Endast arten saltmålla (H. pedunculata) är bofast i Sverige. Även arten portlakmålla (H. portulacoides) har påträffats men tycks numera vara utgången.

Familj: Chenopodiaceae

Arter:
portlakmålla (H. portulacoides)
saltmålla (H. pedunculata)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/halim/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg