Portlakmålla

Halimione portulacoides (L.) Aellen

Vetenskapliga synonym: Atriplex portulacoides L., Obione portulacoides (L.) Moq.

Portulakkmelde Stilkløs Kilebæger Sea-purslane Strand-Salzmelde

Portlakmålla Beskrivning. Portlakmålla är en flerårig och rikt grenig ört som kan bli tre till fyra decimeter hög. Stjälken är nedliggande till uppstigande och är något förvedad vid basen. Bladen sitter motsatta och är något läderartade, brett tunglika, silvrigt vitmjöliga och trubbiga med helbräddad kant. Portlakmålla blommar i juli-augusti, blommorna är enkönade och sitter i axlika klasar i stjälktoppen. Hanblommorna har fyra eller fem hylleblad och fyra eller fem ståndare. Honblommorna är oskaftade och omges av två förblad som är omvänt hjärtlika med tre små tandlika utskott.
Portlakmålla känns igen på sitt fleråriga växtsätt, de motsatta spatellika bladen och de oskaftade, omvänt äggrunda förbladen. Den andra arten i släktet, saltmålla (H. pedunculata), är ettårig, har strödda blad och långskaftade honblommor med två hornlika utskott på förbladen.

Utbredning. Portlakmålla är mycket sällsynt och har påträffats på skyddade och tidvis översvämmade havsstränder i Bohuslän och Halland, men tycks nu vara utgången. I äldre tid har arten också uppgivits från Skåne och Öland. Portlakmålla förekommer i Danmark och det verkar som den med långa mellanrum invandrar till Sverige, men försvinner igen efter några år. Kanske tål den inte vinterklimatet i Sverige. Första fynduppgift är osäker men arten finns omnämnd på 1700-talet och 1800-talet, den kan dock vara sammanblandad med saltmålla (H. pedunculata).

Etymologi. Artnamnet portulacoides kommer av latinets -oides (liknande) och Portulaca, vilket är det vetenskapliga namnet på släktet portlaker. Namnet betyder 'lik portlak'.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Halimione

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/halim/halipor.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg