Bestämningsnyckel

Chenopodium L. - Mållor

1. Fruktgyttringar röda, saftiga, bärlika.
---2
1. Fruktgyttringar gröna eller brunaktiga, torra.
---3

2. Bladbas kilformig. Hela blomställningen bladig.
---bärmålla (C. foliosum)
2. Bladbas tvär. Blomställning upptill bladlös.
---smultronmålla (C. capitatum)

3. Hela växten klädd av starkt aromatiskt doftande körtelhår. Blad flikiga, ekbladslika.
---drakmålla (C. schraderianum)
3. Blad hela eller fliktandade, ej aromatiskt doftande.
---4

4. Blad stora, hjärtlika, med urnupen bladbas och med grova tänder i kanten.
---lönnmålla (C. hybridum)
4. Blad med tvär eller kilformad bladbas.
---5

5. Flerårig ört. Blomgyttringar långa och axlika. Blad stora, helbräddade med tvär bladbas.
---lungrot (C. bonus-henricus)
5. Ettårig ört. Blomgyttringar ej långa och axlika. Blad ofta mer eller mindre tandade eller med killik bas.
---6

6. Blad elliptiska, helbräddade. Stjälk rankig, ofta nedliggande. Blomgyttringar glesa.
---fiskmålla (C. polyspermum)
6. Blad oftast bredast vid basen. Stjälk oftast upprätt. Blomgyttringar täta.
---7

7. Blad och stjälk vid beröring mycket illaluktande.
---stinkmålla (C. vulvaria)
7. Ej illaluktande vid beröring.
---8

8. Blad med bukttandad kant. Bladundersida ljusare än ovansidan.
---blåmålla (C. glaucum)
8. Blad helbräddade eller mer eller mindre tandade. Bladundersida ej påfallande ljusare än ovansidan.
---9

9. Blad tätt och vasst tandade. Frön med vass kant.
---gatmålla (C. murale)
9. Blad vanligen helbräddade eller trubbtandade. Frön med rundad kant.
---10

10. Blad tämligen stora med nästan tvär bas.
---bymålla (C. urbicum)
10. Blad med killik eller rundad bas.
---11

11. Blad blanka med fettaktig glans. Bladkant ofta ganska vasst tandad.
---rödmålla (C. rubrum)
11. Blad matta. Bladkant vanligen helbräddad eller grunt tandad.
---12

12. Blad med långt utdragen parallellsidig mittflik. Frön med rutmönstrad yta.
---fikonmålla (C. ficifolium)
12. Blad elliptiska eller med bred triangulär mittflik. Frön släta, fint strierade eller med rutmönstrad yta
---13

13. Frön med rutmönstrad yta.
---texasmålla (C. berlandieri)
13. Frön släta eller svagt strierade.
---14.

14. Blad smalt elliptiska, trubbiga med uddspets, vanligen helbräddade.
---smalmålla (C. pratericola)
14. Blad mer eller mindre trekantiga, oftast något tandade, trubbiga utan uddspets eller jämnt avsmalnande.
---15

15. Åtminstone de nedre bladen brett trekantiga, ungefär lika långa som breda.
---olvonmålla (C. opulifolium)
15. Nedre blad längre än breda.
---16

16. Hylleblad starkt kölade. Blomgyttringar runda, glest sittande. Stjälk tämligen vek.
---svenskmålla (C. suecicum)
16. Hylleblad svagt kölade. Blomgyttringar vanligen tätsittande. Stjälk oftast hård.
---17

17. Stjälk grenig från basen. Blad helbräddade, parallellsidiga. Frön ovala, trubbkantade.
---olivmålla (C. strictum)
17. Stjälkens grenighet variabel. Bladform mycket variabel. Frön runda, något vasskantade.
---svinmålla (C. album)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg