Bymålla

Chenopodium urbicum L.

Bymelde Rank Gåsefod Kyläsavikka Upright Goosefoot Straßen-Gänsefuß

Beskrivning. Bymålla är en ettårig, medelstor, kal ört. Stjälken är upprätt, ogrenad eller sparsamt grenig, och kan bli drygt en halvmeter hög. Bladen är kortskaftade, stora och brett trekantiga med trubbig spets och sparsamt tandad kant med likstora tänder, bladbasen är tvär eller killik. Bladens ovansida är blank och saftigt grön, undersidan är ibland något mjölig. Arten blommar i juli-augusti, blommorna sitter i täta axlika gyttringar i de övre bladvecken och i en toppställd klase. Hyllebladen är inte kölade och täcker inte frukten, som är upprätt. Fröna är svarta och nästan släta med trubbig kant.
Bymålla känns igen på de stora blankgröna bladen som är brett trekantiga med tvär bas och likformiga tänder i kanten.

Utbredning. Bymålla är ytterst sällsynt och måste nog betraktas som försvunnen ur den svenska floran och påträffas numera endast tillfälligt införd. Den sista förekomsten fanns vid en gård i Västmanland där den fanns kvar fram till slutet av 1980-talet. I äldre tid var bymålla vanlig i byar och städer, vid gårdar och gödselstäder. Den har påträffats från Skåne till Medelpad men har minskat i takt med att dess mycket kväverika växtplatser har försvunnit. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Användning. Enligt Retzius (1806) kan bymålla användas bland annat till stuvning.

Etymologi. Artnamnet urbicum kommer av latinets urbs (stad) och betyder 'växer i städer'.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer tämmeligen allmän i Byar och Städer wid hus och gården. Fåret och Geten äta den. Den spädare Örten kan äfwen nyttjas så wäl til stufning som Grönkål."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenurb.html
Senaste uppdatering: 13 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg