Svenskmålla

Chenopodium suecicum Murr.

Vetenskapliga synonym: C. album L. var. suecicum (Murr.) Lindm., C. viride auct.
Svenska synonym: grönmålla

Svenskmelde Grøn Gåsefod Pohjanjauhosavikka Swedish Goosefoot

Svenskmålla

Beskrivning. Svenskmålla är en ettårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är upprätt och grönaktig, ganska mjuk och kan lätt tryckas ihop. Bladen är ljusgröna och trekantiga med vasst tandade kanter. Svenskmålla blommar från juli till september med oansenliga blommor som sitter i ganska glesa gyttringar som är uppbyggda av mindre, klotformade gyttringar. Blommorna har vasst kölade hylleblad och fröna är svartbruna med rundad kant och något fårad yta.
Svenskmålla är mycket lik svinmålla (C. album) och har ibland betraktats som en varietet av denna. De två arterna är ofta svåra att särskilja, men i typiska fall skiljer sig svinmålla genom mer kompakt stjälk, tätare och mer axlika blomgyttringar, svagt kölade hylleblad, samt frön med kölad kant och ofårad yta.

Svenskmålla, närbild

Utbredning. Svenskmålla förekommer ganska allmänt från Skåne till Norrbotten, men tycks vara vanligare norrut. Den växer liksom svinmållan (C. album) i åkrar, rabatter, vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift tycks vara från Uppland och publicerades av Linné som C. viride.

Etymologi. Artnamnet suecicum betyder svensk.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chensue.html
Senaste uppdatering: 25 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg