Olivmålla

Chenopodium strictum Roth

Vetenskapliga synonym: C. album L. ssp. striatum (Krasan) Murr (ssp. strictum), C. glaucophyllum Aellen (ssp. glaucophyllum), C. album L. ssp. microphyllum (Boenn.) Sterner, C. striatiforme Murr, C. strictum Roth ssp. microphyllum (Boenn.) M. Jörg. (ssp. striatiforme)
Svenska synonym: östersjömålla, ölandsmålla (ssp. striatiforme), präriemålla (ssp. glaucophyllum)

Indiamelde Gulgrøn Ølands-Gåsefod (ssp. strictum), Almindelig Ølands-Gåsefod (ssp. striatiforme), Blågrøn Ølands-Gåsefod (ssp. glaucophyllum) Intiansavikka Striped Goosefoot Gestreifter Gänsefuß

Beskrivning. Olivmålla är en ofta rikt grenig, vitmjölig, ettårig ört. Stjälken är vanligen grenad från basen, rödstrimmig och blir omkring en halv meter hög. Bladen är elliptiska, bredast vid basen men ganska smala med mer eller mindre parallella sidor, de är vanligen otandade och oflikade. De nedre bladen är dock ofta rutformigt elliptiska med några grunda tänder. Arten blommar från juli till september, blomsamlingarna är smala och bladlösa. Blommorna är femtaliga och har hylleblad utan kölar. Fröna är drygt en millimeter breda med rundad kant och slät yta, de är tydligt längre än breda. Huvudunderarten olivmålla (ssp. strictum) har stora gulgröna blad, underarten östersjömålla (ssp. striatiforme (Murr.) Uotila) har små rent gröna blad och den tredje underarten som kallas präriemålla (ssp. glaucophyllum (Aellen) Aellen) har blågröna blad.
Olivmålla hör till artkomplexet kring den vanliga och mycket variabla arten svinmålla (C. album), men skiljs genom hårdare och ofta rödstrimmig, från basen grenig stjälk, samt smalare och mer parallellsidiga blad som nästan är helbräddade.

Utbredning. Olivmålla är sällsynt och förekommer regelbundet bara på Öland, men den har även påträffats tillfälligt i andra landskap. Den växer på ruderatmark, vid hamnar och i åkrar. Hos oss är endast underarten östersjömålla (ssp. stratiforme) bofast, medan huvudunderarten olivmålla (ssp. strictum) och präriemålla (ssp. glaucophyllum) endast påträffas tillfälligt. Första fynduppgift av huvudunderarten olivmålla (ssp. strictum) är från Göteborg och publicerades 1925. Första fyndet av präriemålla (ssp. glaucophyllum) är från Nacka, Södermanland och publicerades 1937 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet strictum kommer av latinets stringere (dra åt) och betyder rak eller stram.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenstr.html
Senaste uppdatering: 15 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg