Rödmålla

Chenopodium rubrum L.

Raudmelde Rød Gåsefod Punasavikka Red Goosefoot Roter Gänsefuß

Rödmålla

Beskrivning. Rödmålla är en ettårig, kal ört som kan bli mer än en halv meter hög. Bladen är blankt och saftigt gröna och något köttiga, bladskivan är spetsiga och kanten är djupt men glest och vasst tandad. Varken stjälken eller bladen är vitmjöliga. Rödmålla blommar från juli till september med små oansenliga blommor som sitter sitter i små gyttringar i bladiga ax. Blommorna har fyra eller fem hylleblad. Fröet är rödbrunt med rundad kant och sitter upprätt.
Artens blanka köttiga vasstandade blad är goda kännetecken som gör den lätt att känna igen.

Rödmålla

Utbredning. Rödmålla är ganska vanlig i södra Sverige, men har påträffats upp till Västerbotten. Den växer på kväverika platser, till exempel vid gödselstackar, i trädgårdsland, på stränder och ruderatmarker. Förr var rödmålla, liksom blåmålla (C. glaucum), mycket vanligare inne i städerna. Den kan dock fortfarande Rödmålla dyka upp då marken grävs om och aktiverar fröreserven i marken. Första fynduppgift publicerades 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rubrum betyder röd och syftar på att arten ibland är mer eller mindre rödaktig.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenrub.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg