Smalmålla

Chenopodium pratericola Rydb.

Vetenskapliga synonym: C. leptophyllum auct.

Amerikamelde Finbladet Gåsefod Kapealehtisavikka Slimleaf Goosefoot Schmalblättriger Gänsefuß

Första svenska fyndet av smalmålla Beskrivning. Smalmålla är en vitmjölig, grenig, ettårig ört med upprätt stjälk som blir en knapp meter hög. Bladen är mycket smala men ganska tjocka, smalt lansettlika med en liten uddspets och vanligen endast en tydlig mittnerv, bladskaftet är kort och bladundersidan är blåvitmjölig. Bladkanten är nästan alltid helbräddad utan flikar eller tänder. Arten blommar i augusti-september, blommorna sitter i vitmjöliga axlika klasar. Hyllebladen är tydligt kölade. Fröna sitter vågrätt, de är små, mindre än en millimeter långa, svartglänsande med rundad kant och nätlikt fårad yta.
Smalmålla kännetecknas av sina smala, oftast helbräddade blad med starkt vitmjölig undersida. Den kan lätt förväxlas med smalbladiga exemplar av svinmålla (C. album), men den senare har vanligen tunnare blad med fler sidonerver och utan uddspets, samt större frön.

Utbredning. Smalmålla är sällsynt och påträffas tillfälligt på ruderatmark, till exempel vid hamnar och på bangårdar. Första fynduppgift är från Södermanland och publicerades av F. R. Aulin i Svensk Botanisk Tidskrift 8, 1914 (Hylander 1971). Arten hittades redan 1894 vid Danvikskrokar i Nacka, ett exemplar insamlat av Aulin i september 1894 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet pratericola kommer av latinets pratum (äng) och incolum (bebo) och betyder 'som bebor ängar'.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenpra.html
Senaste uppdatering: 12 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg